Prawo pracy w 2018 r.

dla Menedżerów, Kadry Zarządzającej, Kadry Kierowniczej

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie - warsztaty z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa, licznych przykładów i rozwiązań.

Zbuduj z nami strategię personalną dla HR w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, bogate orzecznictwo i wieloletnie doświadczenie!

 

odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych

W ramach szkolenie proponujemy:

(1) szkolenie - warsztaty, (2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika, (3) liczne case study, (4) certyfikaty o ukończeniu szkolenia, (5) dojazd wykładowcy/ów do miejsca wskazanego przez Klienta w Polsce, (6) ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA UCZESTNIKÓW !

Ostateczne wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z założeniami Klienta co do długości trwania szkolenia, ilości Uczestników oraz miejsca przeprowadzenia.

WYKŁADOWCA: Założyciel Akademii Stosowania Prawa - radca prawny Monika Drab-Grotowska oraz Monika Wacikowska - uznana komentatorka przepisów prawa pracy, praktyk i wyśmienity wykładowca

 


O SZKOLENIU

Program szkolenia jest wynikiem wieloletniej praktyki w doradzaniu podmiotom gospodarczym w zakresie spraw pracowniczych.

To elitarne szkolenie z prawa pracy, podczas którego przedstawione zostaną wybrane zagadnienia  w kontekście zabezpieczenia interesów pracodawcy, zmniejszenia ryzyka postępowań sądowych. Podczas szkolenia zostaną udzielone odpowiedzi na najbardziej istotne pytania dotyczące postępowania z pracownikami od momentu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej do rozwiązania umowy o pracę. A także sposób postępowania z byłymi pracownikami, gdy swoim zachowaniem narażają dotychczasowego pracodawcę na szkody.

Szkolenie oparte jest na analizie przykładów (case study) w kontekście bogatego orzecznictwa sądowego oraz praktyki sądów.

Znajomość obowiązujących regulacji i zasad ich stosowania dla każdego menadżera jest niezbędna, aby wyeliminować potencjale roszczenia pracowników, zmniejszyć koszty popełnianych błędów. Dodatkowo, zaawansowany charakter szkolenia, możliwość konsultacji sprawią, iż szkolenie pogłębi wiedzę także Uczestników, którzy są specjalistami w zakresie prawa pracy (dyrektorzy, specjaliści HR). Podczas szkolenia przedstawimy kompleksowo, na konkretnych przykładach zmiany do Kodeksu pracy 2018 r.

W ramach szkolenia przewidujemy czas na indywidualne konsultacje.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wszystko o prawie pracy w 2018 r. - ostatnie nowelizacje i założenia zmian.

 2. Najważniejsze zmiany w innych przepisach z zakresu prawa pracy.
 3. Jak efektywnie dla Spółki i zgodnie z przepisami prawa zatrudniać pracownika - praktyczny poradnik.
 4. Jak poprawnie i atrakcyjnie dla Spółki oraz z poszanowaniem praw pracowników przygotować wszystkie ważne dokumenty w tym regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń, regulamin premiowania, regulamin udzielania pełnomocnictw, umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji w czasie i po ustaniu stosunku pracy, umowy powierzenia komputera/samochodu/telefonu, instrukcje dotyczącą zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i wiele innych.
 5. Zasady efektywnego dla Spółki i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników:

  1. Prawidłowy  przebieg  rozmowy  kwalifikacyjnej  - jakie pytania można zadawać, a jakich należy unikać? (case study)

  2. Jakich dokumentów i w jaki sposób żądać od kandydata do pracy w trakcie?

  3. Proponujemy list intencyjny czy umowę przedwstępną? (case study)

  4. Dopasowujemy rodzaj umowy o pracę. Wskazujemy poprawnie „miejsce pracy”. Zmieniamy adres firmy – poznaj możliwe konsekwencje (case study).

  5. Rozpatrujemy możliwość zawarcia umowy cywilnej – w tym m.inn.: umowa zlecenia a umowa o dzieło - różnice i podobieństwa, zasady zawierania i rozwiązywania, możliwość zastosowania w konkretnych przypadkach.

  6. Wskazanie konkretnych klauzul umownych w umowach o prace oraz w umowach cywilnoprawnych (case study).

 6. Prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika

  1. Czy można prowadzić monitoring komputerów?  

  2. Czy można kontrolować pocztę elektroniczną pracownika (służbową, prywatną)?

  3. Zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Kto za nie odpowiada? Do jakiej wysokości? Co zrobić żeby zmniejszyć ryzyko procesu? I inn. zagadnienia (case study)

  4. Jak należy kształtować w Spółce relacje pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi, aby wyeliminować albo zminimalizować możliwość wystąpienia zachowań związanych z dyskryminacją, molestowaniem i mobbingiem?

 7. Obowiązki pracownika

  1. dyspozycja i podporządkowanie – Gdy pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe… Gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu… Gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych… Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu obowiązków… i inn. zagadnienia (case studylojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej – Gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji…(case study)

  2. lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej – Gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji…(case study)

  3. należyta staranność pracownika – Gdy pracownik nie osiąga założonych wyników…(case study)

 8. Odpowiedzialność pracownika

  1. Jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie? (case study)

  2. Jak rozliczyć pracownika z powierzonego mienie i należności pieniężnych, gdy pracownik odchodzi z firmy i nie chce zwrócić? (case study)

  3. Kiedy pracownik będzie odpowiadał za szkodę i w jakiej wysokości? (case study)

  4. Jak skutecznie dyscyplinować pracowników:

   1. Rola i wykorzystanie oceny okresowej pracowników (case study)

   2. Upomnienie czy nagana? (case study)

 9. Rozstanie z pracownikiem

  1. Jak poprawnie i efektywnie dla Spółki rozwiązać umowę o pracę?

  2. Formułujemy przyczynę wypowiedzenia – Gdy utraciliśmy zaufanie do pracownika… Gdy pracownik często choruje… Jak poprawnie zlikwidować stanowisko pracy i z tej przyczyny rozwiązać umowę o pracę? Pracownik nie spełnia naszych oczekiwań… (case study)

  3. Proponujemy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

  4. Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę? Gdy pracownik w tym samym dniu dostarcza zwolnienie lekarskie… Gdy pracownik nie chce poświadczyć odbioru wypowiedzenia… Gdy pracownik ucieka i nie odbiera wypowiedzenia… I inne sytuacje. (case study)

  5. Wysyłamy rozwiązanie umowy o pracę pocztą – Gdy pracownik nie odbiera korespondencji… (case study)

  6. Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić? (case study)

 10. Po rozwiązaniu umowy o pracę…

  1. Dowiadujemy się, że nasz były pracownik pracuje w firmie  konkurencyjnej … (case study)

  2. Dowiadujemy się, że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów… (case study)

  3. Były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą Spółka zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę… (case study)

  4. Były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa… (case study)

 11. Czas pracy (case study)

  1. Układamy poprawny harmonogram czasu pracy w różnych systemach czasu pracy.

  2. Lista pracy a ewidencja czasu pracy.

  3. Chcemy zlecić pracę w godzinach nadliczbowych – przesłanki, sposób zlecenia zadania, skutki. Gdy pracownik pracował w godzinach nadliczbowych ale bez wyraźnego polecenia…

  4. Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w zadaniowym czasie pracy…

  5. Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w  sobotę/niedzielę/ święto/ dniu dla Niego wolnym…

  6. Szkolenia w czasie pracy. Gdy szkolenie odbywa się w czasie pracy… Gdy szkolenie odbywa się poza czasem pracy …

  7. Podróże służbowe. m.in: Gdy pracownicy podróżują, żeby uczestniczyć w szkoleniu… Gdy podróżują w nocy… Gdy podróżują samolotem..

 12. Pracodawca i/lub jego pełnomocnik przed Sądem Pracy (case study)

  1. Zabezpieczamy materiał dowodowy.

  2. Odpieramy zarzuty o wadliwym rozwiązaniu  umowy o pracę za wypowiedzeniem.

  3. Odpieramy zarzuty o wadliwym wypowiedzeniu zmieniającym.

  4. Odpieramy zarzuty o stosowaniu dyskryminacji/ mobbingu/ naruszeniu dóbr osobistych.

  5. Odpieramy zarzuty o nie rozliczeniu pracy w godzinach nadliczbowych.

  6. Roszczenia pracodawcy z tytułu umowy o zakazie konkurencji.

  7. Roszczenia pracodawcy związane z poniesieniem szkody.

  8. Roszczenia pracodawcy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

  9. Terminy, koszty, przebieg postępowania.

 13. Konsultacje indywidualne