Nadwykonania szpitalne

Możliwości finansowania oraz dochodzenia zapłaty za świadczenia wykonane ponad limit określony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

nadwykonania - szkolenie dla podmiotów leczniczych

 

CENA za 1 dzień szkolenia: 9.500 złotych + vat dla grupy do 10 osób.*

Cena zawiera: (1) szkolenie - warsztaty, (2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika, (3) case study, (4) certyfikaty o ukończeniu szkolenia, (5) dojazd wykładowcy/ów do miejsca wskazanego przez Klienta w Polsce.

* Podana cena ma charakter orientacyjny, ostateczne wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z założeniami Klienta co do długości trwania szkolenia, ilości Uczestników oraz miejsca przeprowadzenia.

WYKŁADOWCA: Założyciel Akademii Stosowania Prawa - radca prawny Monika Drab-Grotowska

 


O SZKOLENIU

Zaprezentujemy sposoby na zwiększenie szans podmiotu leczniczego w dochodzeniu zapłaty za świadczenia wykonane ponad limit określony w umowie z NFZ, krok po kroku zapoznamy Uczestników z prawidłowym sposobem przygotowania się do procesu.

Szkolenie kierujemy do: dyrektorów podmiotów leczniczych, osób zajmującymi komórkami odpowiedzialnymi za finanse w podmiotach leczniczych, głównych księgowych podmiotów leczniczych oraz osób zarządzających komórkami zajmującymi się rozliczeniami świadczeń z NFZ.


PROGRAM SZOLENIA

 1. Przygotowanie podmiotu leczniczego do procesu dochodzenia zapłaty za świadczenia wykonane ponad limit określony w umowie z NFZ
  1. Jakie konkretnie świadczenia można zakwalifikować do listy świadczeń o które podmiot leczniczy realnie może domagać się zapłaty?
  2. Przygotowywanie dokumentacji do przyszłego procesu sądowego – podział zadań pomiędzy konkretnymi jednostkami w podmiocie leczniczym odpowiedzialnymi za przygotowanie dokumentacji.
  3. Jak przygotować listę zakresów świadczeń co do których nie można skutecznie wnosić powództwa z uwagi na wcześniejsze zrzeczenie się roszczeń przez podmiot leczniczy?
  4. Jak ocenić i przygotować dokumentację potwierdzającą przyjęcie pacjenta w trybie nagłym pacjenta?
  5. Jak przygotować dowody z systemu SZOI pokazujące, że dane świadczenie nie zostało nierozliczone?
 2. Wezwanie skierowane do narodowego Funduszu Zdrowia o zapłatę o świadczenia wykonane ponad limit – cele takiego wezwania oraz przesłanki.
 3. Ugody z NFZ i klauzule w nich zawarte – wyjaśnienie konsekwencji.
 4. Postępowanie sądowe przeciwko NFZ
  1. Jakie świadczenia mogą być przedmiotem pozwu?
  2. Środki dowodowe
  3. Przykładowe zarzuty ze strony NFZ – możliwości obrony przez podmiot leczniczy
 5. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje w procesach o nadwykonania i ich możliwy wpływ na rozstrzygnięcie.
 6. Przygotowanie dokumentacji do procesu finansowania
  1. Analiza aktualnych danych finansowych podmiotu leczniczego
  2. Analiza historycznych danych finansowych podmiotu leczniczego
  3. Określenie wysokości limitu finansowania
 7. Poręczenie wierzytelności przysługujących podmiotowi leczniczemu za świadczenia wykonane ponad limit określony w umowie z NFZ
  1. Określenie poziomu poręczenia (przy współudziale kancelarii prowadzącej proces sądowy)
  2. Ustalenie warunków poręczenia, przygotowanie dokumentacji
  3. Udzielenie finansowania – zakres
 8. Pożyczka jako forma finansowania wierzytelności przysługującej podmiotowi leczniczemu za świadczenia wykonane ponad limit określony w umowie z NFZ
  1. Określenie wysokości pożyczki (przy współudziale kancelarii prowadzącej proces sądowy)
  2. Przygotowanie procedury przetargowej w ramach ustawy o zamówieniach publicznych
  3. Ustalenie warunków pożyczki – przygotowanie dokumentacji
  4. Udzielenie finansowania zakres
 9. Konsultacje indywidualne z Wykładowca.