Kurs z prawa dla lekarzy - Ciąża a prawo.

Błędy w sztuce lekarskiej - zabezpieczenia. 

Zapraszamy lekarzy ginekologów na kolejną już edycję elitarnego kursu medycznego.

W pięknej scenerii sali konferencyjnej w Hotelu Bristol,  z wyśmienitym poczęstunkiem, nauczymy Jak eliminować ryzyko odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej lekarzy?

Czekamy 3 lutego 2018 r. w Hotelu Bristol w Warszawie

w godzinach od 10.00 do 15.00

Wstęp wolny (bez opłat)!!  Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgloszeń.

Zapisy prosimy wysyłać na adres: sekretariat@dja-legal.pl

 

odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych

W ramach kursu proponujemy:

(1) wykłady i konsultacje,

(2) materiały autorskie dla każdego Uczestnika,

(3) liczne case study,

(4) eleganckie, oprawione dyplomy o ukończeniu szkolenia.

 

Możliwość uzyskania punktów w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy!

WYKŁADOWCA: Założyciel Akademii Stosowania Prawa - radca prawny Monika Drab-Grotowska, posiadająca kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych, reprezentuje lekarzy w wielu procesach sądowych, prowadzi pełną obsługę prawną Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

 


O KURSIE

Program kursu jest wynikiem wieloletniej praktyki w doradzaniu podmiotom leczniczym w zakresie prawa medycznego. 

To elitarny kurs dla lekarzy ginekologów, podczas którego przedstawione zostaną wybrane zagadnienia  w kontekście zmniejszenia ryzyka postępowań sądowych z pacjentami. Podczas kursu zostaną udzielone odpowiedzi na najbardziej istotne pytania dotyczące postępowania z pacjentami od momentu pierwszej wizyty do urodzenia dziecka.

Szkolenie oparte jest na analizie przykładów (case study) w kontekście bogatego orzecznictwa sądowego oraz praktyki sądów.

Znajomość obowiązujących regulacji i zasad ich stosowania dla każdego lekarza jest niezbędna, aby wyeliminować potencjale roszczenia pacjentów, zmniejszyć koszty ewentualnych błędów w sztuce lekarskiej. Podczas szkolenia przedstawimy kompleksowo, na konkretnych przykładach zmiany w przepisach ważne dla lekarzy.

W ramach kursu przewidujemy czas na indywidualne konsultacje.


RAMOWY PROGRAM KURSU MEDYCZNEGO

 1. Prawa pacjentki ciężarnej w szpitalu a prawa lekarza
  1. prawo ciężarnej do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną  - jakie obowiązki ciążą na lekarzu 
  2. prawo ciężarnej do informacji o stanie zdrowia – czy lekarz zobowiązany jest przekazać każdą informację 
  3. prawo ciężarnej do tajemnicy informacji z nim związanych – czy w każdej sytuacji lekarz jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lekarskiej
  4. prawo ciężarnej do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych a cięcie cesarskie – zgoda pacjentki lub jej odmowa z uwzględnieniem kontrowersyjnych sytuacji
  5. prawo ciężarnej do poszanowania intymności i godności – w jakich sytuacjach lekarz nie naruszy godności pacjentki 
  6. prawo ciężarnej do dokumentacji medycznej – kiedy lekarz jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji medycznej
  7. prawo ciężarnej do ochrony życia prywatnego i więzi rodzinnych
  8. prawo lekarza do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych – kiedy odmowa jest niemożliwa 
  9. prawo lekarza do powstrzymania się od świadczeń zdrowotnych niezgodnych z własnym sumieniem – kiedy można stosować klauzulę sumienia
 2. Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej - aspekty prawne
 3. Książeczka zdrowia dziecka jako dokumentacja medyczna
 4. Karta przebiegu ciąży i jej  aspekty prawne   
 5. Zabiegi o charakterze eksperymentalnym u kobiety ciężarnej – szczególne obwarowania prawne
 6. Cesarskie cięcie w praktyce orzeczniczej Sądów
 7. Kiedy polskie prawo zezwala na przerwanie ciąży – przesłanki uregulowane w prawie polskim na podstawie przypadków z orzecznictwa
  1. pisemna zgoda pacjentki na przerwanie ciąży
  2. okoliczności uzasadniające przerwanie ciąży
  3. kwalifikacje lekarzy uprawnionych do dokonania przerwania ciąży
  4. obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej
  5. badania prenatalne
 8. Dochodzenie roszczeń przez pacjentów na drodze sądowej i administracyjnej
 9. Odpowiedzialność lekarza – jak skutecznie zabezpieczać się przed odpowiedzialnością 
  1. odpowiedzialność karna – przykładowe przestępstwa
  2. odpowiedzialność cywilna – deliktowa + kontraktowa
  3. odpowiedzialność zawodowy – zakres podmiotowy odpowiedzialności
  4. odpowiedzialność pracownicza – porządkowa, dyscyplinarna i materialna
 10. Jakie działania podejmować, aby skutecznie uchronić się przed odpowiedzialnością?
 11. Konsultacje indywidualne