Nowa ustawa o obligacjach

Elitarne szkolenie z rynku kapitałowego dla emitentów i organizatorów emisji

Jak pozyskać dla firmy alternatywne do kredytu źródło finansowania działalności?

 

nowa ustawa o obligacjach

 

CENA za 1 dzień szkolenia: 14.000 złotych + vat dla grupy do 10 osób.*

Cena zawiera: (1) szkolenie - warsztaty, (2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika, (3) case study, (4) certyfikaty o ukończeniu szkolenia, (5) dojazd wykładowcy/ów do miejsca wskazanego przez Klienta w Polsce.

* Podana cena ma charakter orientacyjny, ostateczne wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z założeniami Klienta co do długości trwania szkolenia, ilości Uczestników oraz miejsca przeprowadzenia.

WYKŁADOWCY: Założyciel Akademii Stosowania Prawa - radca prawny Monika Drab-Grotowska oraz radca prawny Edyta Juszczyńska.

 


O SZKOLENIU

Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli rynku kapitałowego, firm zamierzających wykorzystywać alternatywne źródło pozyskiwania kapitału w drodze emisji obligacji (emitentów i potencjalnych emitentów obligacji) oraz organizatorów emisji (pracowników domów maklerskich i banków zajmujących się przygotowaniem struktury emisji oraz dokumentacji emisyjnej).

Podczas szkolenia zostaną omówione nowe zasady emitowania obligacji, ze szczególnym naciskiem na nowe standardy w zakresie dokumentacji emisyjnej, klauzule zbiorowego działania oraz kompetencje i tryb działania zgromadzenia obligatariuszy.

Zmiany zostaną omówione na przykładzie standardowej dokumentacji emisyjnej ze wskazaniem zmian wymaganych nowymi przepisami.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Emisja obligacji czy kredyty? Wady i zalety każdego rozwiązania.

 2. Jaki rodzaj obligacji wybrać?

 3. Nowe rodzaje obligacji – obligacje podporządkowane i obligacje wieczyste - czym się charakteryzują, kto może je emitować, jakie otwierają możliwości dla emitentów i inwestorów?

 4. Zabezpieczenia obligacji według zmienionych zasad

  • rola i odpowiedzialność administratora zabezpieczeń

  • jakie możliwości otwierają nowe przepisy?

 5. Czym jest zgromadzenie obligatariuszy?

  • zasady działania

  • kompetencje zgromadzenia obligatariuszy

  • dla kogo jest korzystne ustanowienie zgromadzenia obligatariuszy?

 6. Jak prawidłowo przygotować dokumentację emisyjną według nowych przepisów,  w szczególności:

  • jak skonstruować warunki emisji, zabezpieczając jednocześnie biznesowe cele emitenta,

  • na co powinien zwracać uwagę agent/organizator emisji oraz obligatariusz.

 7. Emisja obligacji step by step

 8. Case study – emitujemy obligacje.

 9. Przykłady emisji na podstawie nowych przepisów ustawy o obligacjach.

 10. Konsultacje indywidualne.