Zmiany do Kodeksu pracy – Część I. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy nareszcie „legalne”.

W praktyce, często dochodzi do sytuacji, gdy pracodawcy zwalniają swoich pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Zazwyczaj stanowi to naturalny skutek decyzji pracodawcy, który wypowiada umowę, a przyczyną wypowiedzenia jest utrata zaufania do pracownika spowodowana określonymi, konkretnymi wydarzeniami.

Jest to też poniekąd ważny argument w ewentualnym procesie sądowym. Pracodawca planując bowiem obronę przed zarzutem o pozorności przyczyny wypowiedzenia, może podnieść argument, że utrata zaufania była realna skoro nie widział możliwości współpracy z pracownikiem także w okresie wypowiedzenia i np. zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy czy odwołał pełnomocnictwa, którymi dysponował pracownik.

Jednak obecnie, powyżej opisane, racjonalne decyzje pracodawcy nie są zgodne z prawem, a przede wszystkim z charakterem umowy o pracę.

Umowa o pracę jest bowiem umową wzajemną, co oznacza, że: „jedna strona pracuje, druga płaci”, również w okresie wypowiedzenia. Dlatego pracodawca nie może jednostronną decyzją zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Nawet, jeśli pracodawcy wypłacają pracownikowi w okresie wypowiedzenia wynagrodzenie, a nie mają jego zgody na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, to nie działają ex lege.

Oczywiście pracownik i pracodawca mogą przewidzieć zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w treści porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę. Jednak, gdy pracodawca wypowiada pracownikowi umowę o pracę, strony zazwyczaj są w mniejszym lub większym konflikcie i nie są w stanie dokonać żadnych uzgodnień.

Zatem obecnie sytuacja pracodawcy, który nie chce już, aby pracownik przychodził do pracy w okresie wypowiedzenia, nie jest korzystna. Powinien on uzyskać zgodę pracownika na zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy, co może być niewykonalne.

Sytuacja ta zmieni się od 22 lutego 2016 r. - w związku z dodaniem art. 36 ² do Kodeksu pracy pracodawca będzie mógł już jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi, znaczącymi dla firm, zmianami do Kodeksu pracy, na które warto przygotować się już w 2015 r.

ZAMÓW SZKOLENIE  ZAMKNIĘTE: sekretariat@dja-legal.pl