Szpitale coraz częściej decydują się na walkę w sądzie o zwrot pieniędzy za ponadlimitowe leczenie

Szpitale coraz częściej decydują się na walkę w sądzie o zwrot pieniędzy za ponadlimitowe leczenie

Narodowy Fundusz Zdrowia do dnia 14 lutego każdego roku ma obowiązek rozliczyć się z podmiotami leczniczymi za poprzedni rok. Z najnowszych danych opublikowanych przez Fundusz  wynika, iż za rok 2014 za usługi medyczne wykonane ponad ustalony w umowie z NFZ limit, placówki medyczne zażądały kwoty 657 mln złotych. Porównując te kwotę do roku ubiegłego można stwierdzić, iż nie odbiega ona w sposób znaczny, bowiem w 2013 roku kwota ta wyniosła 750 mln złotych. Spłatę przez Fundusz nadwykonań za rok 2014 może skomplikować wprowadzenie w tym roku pakietu onkologicznego. Zapłata za nadwykonania w dużej mierze pochodziło z funduszu zapasowego NFZ, do którego spływały m.in. oszczędności z refundacji. Wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r. drogiego pakietu onkologicznego może w dużym stopniu skomplikować płatności za nadwykonania w 2014 roku, a to spowoduje, iż do sądów trafi więcej pozwów przeciw płatników.

Sądy coraz częściej przyznają rację szpitalom walczącym o pieniądze za świadczenia wykonane ponad limit

Podmioty lecznicze coraz chętniej decydują się na walkę w sądzie o zwrot pieniędzy za ponadlimitowe leczenie. Z opublikowanych przez Fundusz sprawozdań wynika, iż w 2012 roku oddziały wojewódzkie NFZ prowadziły 1711 postępowań sądowych. W roku 2013 było ich już 2049. Liczba ta z pewnością będzie wzrastać. Podmioty lecznicze nie boją się walczyć o pieniądze w sądach, tym bardziej, że motywującym jest fakt, iż coraz więcej wyroków wydawanych jest na rzecz Szpitali.

Prawomocnym wyrokiem z dnia 16 grudnia 2014 r. poznański Sąd Apelacyjny zdecydował, iż NFZ ma zapłacić przeszło 13 mln złotych na rzecz Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Nadprogramowe świadczenia dotyczyły leczenia pacjentów onkologicznych w 2010 roku. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu jest placówką poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. W związku z wygraną poznański szpital zapowiedział kolejne pozwy o nadwykonania za lata 2011 – 2012.

Z kolei innym wyrokiem z dnia 23 stycznia 2015 r. Sąd zadecydował, iż Wielkopolski Oddział NFZ ma zapłacić na rzecz Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie kwotę 2,7 mln złotych za nadwykonania sprzed 3 – 4 lat.

Droga sądowa dla upadających Szpitali z powodu ogromnej liczby niezwróconych nadwykonań często okazuję się jedyną drogą w walce o zwrot pieniędzy. Można się spodziewać, że rok 2015 przyniesie kolejne przełomowe wyroki w tej kwestii.