Kupujący może w prosty sposób doprowadzic do obniżenia ceny za zakupiony towar.

Niezależnie od tego czy sprzedajemy towary konsumentowi czy handlują pomiędzy sobą przedsiębiorcy zawierając umowy sprzedaży lub dostawy, to strona kupująca ma te same uprawnienia jeśli uzna, że towar posiada wady fizyczne, np. maszyna nie ma takiej wydajności, jak „chwalono” się w ofercie, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,  wydana rzecz została w stanie niezupełnym, czy w końcu została nieprawidłowo zamontowana.

Kupującemu, z pewnymi zastrzeżeniami, w ramach rękojmi przysługują alternatywnie cztery uprawnienia. Jednym z nich jest to, że kupujący może teraz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny w ten sposób, że po prostu napisze do sprzedającego, że obniża cenę o kwotę X.

Jest to istotna zmiana i nowość w porównaniu z zasadami jakie obowiązywały do niedawna – kupując mógł bowiem ŻĄDAĆ obniżenia ceny, sprzedający mógł się na to zgodzić bądź nie. Tymczasem obecnie kupujący może jednostronnym oświadczeniem doprowadzić do obniżenia ceny i „wymuszenia” korekty faktury.

Jak zatem skutecznie zabezpieczyć się w umowach sprzedaży czy dostawy przed takimi sytuacjami, które dają kupującemu tak silne uprawnienie, a sprzedającego mogą pozbawić części ceny sprzedaży ?

Zapraszamy Firmy sprzedające towary innym przedsiębiorcom do uczestnictwa z szkoleniu otwartym lub zorganizowania szkolenia zamkniętego „Rękojmia i gwarancja. Nowe, rewolucyjne zasady w relacjach B2B”

http://www.akademiastosowaniaprawa.com.pl/rekojmia-i-gwarancja-w-umowach-sprzedazy-szkolenie-z-prawa-cywilnego/

Uczestnicy poznają:

§   praktyczne skutki nowelizacji w zakresie umowy sprzedaży i dostawy, w tym:

o     nowej definicji wad fizycznych,

o     nowych zasad odpowiedzialności sprzedawcy

o     zobaczą jak powinno się konstruować zasady gwarancji

o     przejdą przez przykładowy proces reklamacji.

§   korzystne klauzule i skutki klauzul niekorzystnych.

Uczestnicy będą pracować:

§   Na podstawie wielu przygotowanych stanów faktycznych do rozwiązania.

§   W oparciu o obszerne, szczegółowe materiały autorskie.

§   Pod kierunkiem wykładowcy – radcy prawnego z 15-letnim doświadczeniem szkoleniowym.

§   W oparciu o wzory zapisów i umów, a w przypadku szkolenia zamkniętego na podstawie dokumentów obowiązujących na których pracują na co dzień, w przypadku ich przekazania przez Firmę.