kodeks pracy

Zmiany do Kodeksu pracy – Część I. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy nareszcie „legalne”.

W praktyce, do częstych sytuacji należą takie, kiedy pracodawcy zwalniają pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Zazwyczaj stanowi to naturalny skutek decyzji pracodawcy, który wypowiada umowę, a przyczyną wypowiedzenia jest utrata zaufania do pracownika spowodowana określonymi, konkretnymi wydarzeniami...