Organizujemy elitarne szkolenia z prawa w formule zamkniętej,
w kameralnych grupach, z wybitnymi specjalistami. 

akademia stosowania prawa

Uczymy według poniższej zasady:

"Minimum teorii, jak najwięcej przykładów i rozwiązań!"


ikonki akademia-09.png

Czym wyróżniają się nasze szkolenia z prawa?

  • Organizowane są na zlecenie konkretnej firmy i "szyte na jej miarę".

  • Nie organizujemy tzw. szkoleń otwartych, w których uczestniczą przedstawiciele różnych firm, czasami konkurencyjnych i mających odmienne oczekiwania, dzięki czemu nasze szkolenia dostosowane są do specyfiki Klienta i dają odpowiedzi na wszystkie pytania danej firmy.

  • Przekazujemy cenne materiały autorskie z wieloma przykładami i interpretacjami.

  • Wykładowcami są jedynie praktycy – specjaliści z danej dziedziny.

  • Nasze szkolenia mają charakter warsztatów - rozwiązujemy kazusy.

  • Uczestnicy mają możliwość odbycia konsultacji indywidualnych w trakcie szkolenia.

  • Podajemy niezliczoną ilość przykładów i rozwiązań.

  • Poświęcamy czas każdemu Uczestnikowi indywidualnie.

  • Dajemy możliwość przysłania zapytania po szkoleniu.

  • Odpowiadamy na wszystkie pytania Uczestników.