Monika Drab Grotowska

MONIKA DRAB-GROTOWSKA

jest radcą prawnym od 2004 roku, wspólnikiem w Kancelarii Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler (www.dja-legal.pl), Prezesem Zarządu spółki doradczej z zakresu prawa żywnościowego IGI Food Consulting (www.igifc.pl). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – obecnej Komisji Nadzoru Finansowego (1998 r.-2001 r.), a także będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji (2001 r.-2002 r.), jak również zasiadając w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o." siedzibą w Warszawie, „Pilmet S.A." z siedzibą we Wrocławiu „Huta Szkła Ujście S.A." z siedzibą w Ujściu a także zarządzając spółką inwestycyjną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym, reprezentuje strony w postępowaniach sądowych. W lutym 2001 r. ukazała się książka, której jest współautorką, zatytułowana „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe". Uczestniczyła kompleksowo w restrukturyzacji pracowniczej m. in. takich grup jak Sara Lee Household and Body Care Poland Sp. z o. o., ABG Spółka Akcyjna, Sygnity Spółka Akcyjna, Wincor Nixdorf (Polska) Sp. z o.o. i wielu innych, a także podmiotów leczniczych takich jak Szpital w Skarżysku – Kamiennej oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

W ramach Akademii Stosowania Prawa objęła patronat nad szkoleniami dla podmiotów leczniczych.