Obsługę prawną świadczymy w ramach Kancelarii Prawnej Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler (www.dja-legal.pl)

Główne obszary naszej specjalizacji stanowią: obsługa korporacyjna firm, umowy handlowe w obrocie gospodarczym zarówno krajowym, jak i zagranicznym, prawo zamówień publicznych, sprawy pracownicze, fundusze inwestycyjne, instrumentu finansowe, prawo żywnościowe oraz prawo medyczne.

ikona akademii

Ze szczególna uwagą traktujemy wszelkie procesy sądowe. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w ich prowadzeniu, dzięki temu wszechstronnie oceniamy ryzyko każdego sporu. Mając świadomość wysokich wymogów formalnych i częstych zmian przepisów proceduralnych, każdy proces traktujemy indywidualnie, według najwyższych standardów obowiązujących profesjonalnych pełnomocników i obrońców. Rzetelnie informujemy o szansach pozytywnego zakończenia sprawy, aby Klient mógł podjąć przemyślaną decyzję o wdaniu się w spór lub o innej formie jej zakończenia. Zatrudnieni w naszej Kancelarii prawnicy to osoby posiadające szeroką wiedzę oraz doświadczenie zawodowe, co jest gwarancją poprawności i rzetelności w opracowywaniu strategii i prowadzeniu procesu.

Ponieważ w  prawie – tak jak w medycynie – „prościej i taniej jest zapobiegać niż leczyć”, dlatego bardzo duży nacisk kładziemy na etap przedsądowy, który pozwala na skuteczne i efektywne rozwiązanie sporu Klienta. Za każdym razem przeprowadzamy analizę opłacalności wystąpienia na drogę sądową oraz wskazujemy alternatywne metody rozwiązania sporu.

szkolenie z prawa

Na liście naszych sukcesów są m.in:

 • wygrane procesy o zapłatę dużych kwot roszczeń w sprawach z szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym o niewykonanie i nienależyte wykonanie umów m.in. o roboty budowlane, o dostawę wartościowych maszyn i sprzętu – reprezentując zarówno podmioty zamawiające, jak i wykonujące, oraz będące stronę sprzedającą, jak i kupującą;

 • uzyskiwaliśmy dla swoich Klientów – jeszcze przed procesem – sądowe zabezpieczenie roszczeń, co pozwalało na natychmiastową blokadę rachunków bankowych ich przeciwników i dawało dużą przewagę procesową na dalszych etapie;

 • prowadzimy z sukcesem sprawy o błędy w sztuce medycznej oraz o nadwykonania szpitalne reprezentując wiodące podmioty lecznicze w Polsce;

 • przeprowadzając restrukturyzację pracowniczą i organizacyjną podmiotów zatrudniających powyżej 500 pracowników zabezpieczaliśmy ich interesy opracowując strategię procesową i ją realizując przed Sądami, co pozwoliło na zakończenie restrukturyzacji z pełnym powodzeniem;

 • wielokrotnie wygrywaliśmy na rzecz naszych Klientów – pracodawców sprawy o odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, za nierówne traktowanie, za stosowanie mobbingu, z zakazu konkurencji, o niewypłacone wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, o niewypłaconą premię;

 • reprezentując Klienta przez Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w sprawie przeciwko wiodącemu w Polsce podmiotowi z branży węglowej doprowadziliśmy do unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty i wydania przez KIO precedensowego wyroku, który był komentowany również w mediach, na mocy którego Sąd podzielił argumentację naszej Kancelarii w zakresie wykładni „sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy”, co pozwoliło naszemu Klientowi na wygranie procesu przed KIO.

akademia stosowania prawa

Mając powyższe na uwadze zachęcamy do powierzenia nam spraw obejmujących także przygotowanie strategii procesowej i reprezentację w:

 • procesach sądowych z zakresu prawa gospodarczego – w tym sprawy o zapłatę, nieuczciwą konkurencję, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów;

 • postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie spraw dotyczących rynku finansowego;

 • postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie spraw dotyczących zamówień publicznych;

 • procesach sądowych dotyczących prawa pracy – obejmujących reprezentowanie w procesach, w tym o odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, za nierówne traktowanie, za stosowanie mobbingu, z zakazu konkurencji, o niewypłacone wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, o niewypłaconą premię;

 • procesach sądowych dotyczących prawa karnego - obejmujących reprezentowanie we wszelkiego rodzaju procesach karnych, w tym karno-skarbowych, karno-gospodarczych w charakterze obrońców, jak również w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych;

 • procesach sądowych dotyczących szeroko rozumianego prawa cywilnego – w tym o zapłatę, o odszkodowania i zadośćuczynienia, o ochronę dóbr osobistych firmy lub/i osób zarządzających.