Jeśli są Państwo zainteresowani którąś z naszych autorskich prezentacji, zapraszamy do subskrypcji. 

 

Prezentacje z naszych szkoleń  są gotowe do pobrania dla naszych Subskrybentów całkowicie za darmo

umowy w obrocie gospodarczym

Prezentacja zawierająca zagadnienia związane z zawieraniem umowy dostawy maszyn oraz sprzętu, przykłady i omówienie rękojmi za wady fizyczne urządzeń oraz gwarancji jakości, a także zabezpieczania umów w obrocie krajowym i zagranicznym

umowa sprzedaży oraz nowe zasady rękojmi i gwarancji w relacjach b2b

Prezentacja zawiera wiele praktycznych wskazówek dotyczących nowych zasad rękojmi i gwarancji w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami

 

wybrane aspekty rynku nieskarbowyc papier�w