Podstawowe informacje o szkoleniachz prawa

Monika Drab Grotowska

SZKOLENIA MOJĄ PASJĄ

Witam, nazywam się Monika Drab-Grotowska. Z doświadczenia i z mojej pasji do prowadzenia szkoleń powstała Akademia Stosowania Prawa, która organizuje szkolenia z wielu dziedzin prawa. W ramach Akademii Stosowania Prawa oraz pracując na zlecenie innych firm szkoleniowych, przeszkoliłam tysiące Uczestników polskich firm począwszy od wiodących podmiotów na rynku a skończywszy na średnich podmiotach gospodarczych. Za każdym razem, zarówno sposób prowadzenia szkolenia, jak i przekazana wiedza merytoryczna otrzymywały najwyższe oceny wśród Uczestników. Od roku 1999 byłam także wiodącym wykładowcą na kursach przygotowujących do egzaminów państwowych na biegłych rewidentów, doradców podatkowych, głównych księgowych.

Notkę biograficzną o mnie znajdziesz

UCZESTNICY NASZYCH SZKOLEŃ

Nasze szkolenia kierujemy m.in. do:

  • Członków Zarządów i Rad Nadzorczych

  • kadry menedżerskiej

  • lekarzy

  • pracowników działów HR

  • pracowników działów marketingu

  • pracowników działów administracji

  • pracowników działów zakupów

  • banków i innych instytucji finansowych

  • przedstawicieli rynku kapitałowego

JAK WYGLĄDAJĄ NASZE SZKOLENIA

Dobieram do grona Wykładowców najlepszych, znanych mi praktyków prawa.

W kameralnych grupach, w komfortowych warunkach, z materiałami autorskimi, które przekazujemy Uczestnikom, prowadzimy prawdziwe szkolenia - warsztaty, podczas których każdy z Uczestników może zadać pytania, skonsultować swój problem z Wykładowcą, wymienić poglądy, zawrzeć znajomości, które później często przeradzają się w stałe kontakty biznesowe i towarzyskie. Z wieloma Uczestnikami pozostajemy nie tylko w relacjach zawodowych, ale także przyjacielskich.

Do grona osób prowadzących nasze zajęcia należą doświadczeni prawnicy, którzy na co dzień zajmują się świadczeniem pomocy prawnej dla wymagających korporacji i klientów indywidualnych. Przekazują oni wiedzę teoretyczną i praktyczną, krok po kroku analizując najtrudniejsze zagadnienia. Pomagają w rozwiązaniu problemów interpretacyjnych. Sugerują prawidłowe rozwiązania bez nadmiernego zagłębiania się w aspekty teoretyczne. W czasie zajęć przedstawiamy minimum teorii, natomiast koncentrujemy się na podawaniu przykładów i rozwiązywaniu ćwiczeń. Szkolenia często prowadzimy w oparciu o wzory dokumentów, wskazujemy ryzyka i skutki jakie niosą za sobą konkretne zapisy.

Dbamy o to, aby żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi, natomiast przekazane podczas szkolenia szczegółowe materiały pozwoliły utrwalić zdobytą wiedzę. W ramach naszych szkoleń proponujemy Uczestnikom, aby w ciągu 7 dni od ukończenia szkolenia, przysłali do nas zapytanie dotyczące tematu szkolenia, jeśli z jakiś powodów nie zostało ono zgłoszone podczas szkolenia. Odpowiadamy na przysłane pytania najszybciej jak to jest możliwe.

Wyróżnia nas także fakt, że nie jesteśmy typową firmą szkoleniową, która tylko organizuje szkolenia, ale jako, że sami jesteśmy wykładowcami, łączymy funkcję organizatorów i wykładowców, stąd przygotowując szkolenie najlepiej wiemy jak dostosować jego program, organizację, materiały do potrzeb tematu szkolenia oraz Uczestników.

Zachęcamy zatem do bezpośredniego kontaktu z nami i skorzystania z proponowanej przez nas ścieżki profesjonalnego rozwoju zawodowego.

Monika Drab-Grotowska

tel.: 691 056 465, 22 628 33 79

e-mail: monika@dja-legal.plsekretariat@dja-legal.pl