Compliance jako narzędzie eliminowania ryzyka prawnego w prowadzonym biznesie

co w praktyce oznacza dla firmy?

szkolenie z prawa pracy

W ramach szkolenia proponujemy:

(1) szkolenie - warsztaty

(2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika

(3) liczne case study

(4) certyfikaty o ukończeniu szkolenia

(5) dojazd wykładowcy/ów do miejsca wskazanego przez Klienta w Polsce

(6) ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA UCZESTNIKÓW

 

Ostateczne wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z założeniami Klienta co do długości trwania szkolenia, ilości Uczestników oraz miejsca przeprowadzenia.

 

PROWADZĄCY: Założyciel Akademii Stosowania Prawa - radca prawny Monika Drab-Grotowska oraz radca prawny Rafał Tołwiński, radca prawny Piotr Pazdyka

O SZKOLENIU:

Proponujemy szkolenie wewnętrzne w Państwa firmie z praktycznych aspektów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą.  

Pomożemy zrozumieć ww. ustawę, a następnie zabezpieczyć firmę i wdrożyć Compliance w przedsiębiorstwie.

Szkolenie  adresowane jest przede wszystkim do członków zarządów, dyrektorów finansowych i operacyjnych, compliance officer’ów oraz dyrektorów audytu i HR.

W ramach szkolenia przewidujemy czas na indywidualne konsultacje.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do Compliance. Czym jest Compliance?

 • Compliance a Działy Prawne i Audytu w przedsiębiorstwie.

 • Zadania stawiane przed Compliance. Do czego służy Compliance?

 • Compliance oficer - kompetencje, zadania i odpowiedzialność!

 • Szczegółowe omówienie etapów wprowadzenia Compliance w przedsiębiorstwie:

 • Przegląd ryzyk oraz stanu obecnego, w tym:

  1. identyfikacja otoczenie prawne zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorcy;

  2. przeprowadzenie audytów istniejących struktur, procesów i regulacji funkcjonujących w przedsiębiorstwie pod kątem wdrożenia compliance;

  3. weryfikacja podejścia organizacji i jej pracowników i współpracowników do kwestii etycznych;

  4. identyfikacja ryzyk związanych z brakiem stosownych procedur lub ich nieprzestrzeganiem;

  5. zaproponowanie i wdrożenie rozwiązań zaradczych.

 • Opracowanie planu, w tym:

  1. tworzenie i aktualizacja procedur oraz regulacji wewnętrznych;

  2. tworzenie strategii zarządzania ryzykiem w dłuższej perspektywie;

  3. budowa mechanizmów pozwalających na wykrycie potencjalnych nieprawidłowości oraz służących przeciwdziałaniu nadużyciom;

  4. analiza struktury organizacyjnej oraz przedstawienie rekomendacji odnośnie osób odpowiedzialnych za zarządzanie zgodnością w poszczególnych obszarach;

  5. określenie mechanizmów raportowania działań niepożądanych z perspektywy organizacji bądź niezgodnych z przyjętymi procedurami.

  6. przygotowanie organizacji do kontroli prowadzonych przez organy państwowe.

 • Bieżące zarządzanie Compliance w przedsiębiorstwie:

  1. zidentyfikowanie obszarów najbardziej narażonych na niezgodności i monitorowanie;

  2. szkolenie pracowników;

  3. sporządzanie cyklicznych raportu.

 • Konsultacje i case study oparte na materiałach i informacjach  przekazanych przez Firmę.