Ustawa o jawności życia publicznego

co w praktyce oznacza dla firmy?

szkolenie z prawa pracy

W ramach szkolenia proponujemy:

(1) szkolenie - warsztaty

(2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika

(3) liczne case study

(4) certyfikaty o ukończeniu szkolenia

(5) dojazd wykładowcy/ów do miejsca wskazanego przez Klienta w Polsce

(6) ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA UCZESTNIKÓW

 

Ostateczne wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z założeniami Klienta co do długości trwania szkolenia, ilości Uczestników oraz miejsca przeprowadzenia.

 

WYKŁADOWCY: Założyciel Akademii Stosowania Prawa - radca prawny Monika Drab-Grotowska oraz radca prawny Edyta Juszczyńska

O SZKOLENIU:

Proponujemy seminarium, które umożliwi zapoznanie się z zapisami nowej ustawy - o jawności życia publicznego oraz jak najlepsze przygotowanie przedsiębiorców do praktycznych konsekwencji wejścia w życie nowych przepisów. Seminarium poświęcone będzie wyzwaniom stojącym przed średnimi i dużymi firmami oraz spółkami z udziałem Skarbu Państwa wynikającymi z nowych obowiązków, które nakładać będzie planowana ustawa o jawności życia publicznego.

Seminarium adresowane jest przede wszystkim do członków zarządów, dyrektorów finansowych i operacyjnych, compliance officer’ów oraz dyrektorów audytu.

W ramach szkolenia przewidujemy czas na indywidualne konsultacje.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przedstawienie rozwiązań projektowanych w ustawie o jawności życia publicznego w najważniejszych obszarach

  • Zakres obowiązywania – przedmiotowy i podmiotowy - czyli kogo to dotyczy?

  • Instytucja whistle-blower i zasady ochrony sygnalistów, dlaczego sygnalista to nie donosiciel;

  • Nowe regulacje antykorupcyjne;

  • Potencjalne sankcje dla firm .

2. Podsumowanie wyników konsultacji społecznych planowanej ustawy – największe kontrowersje i obawy.

3. Praktyczne wyzwania będące skutkiem planowanego wprowadzenia wymogów odnośnie:

  • Procedur antykorupcyjnych;

  • Współpracy z kontrahentami;

  • Szkoleń pracowników;

  • Obowiązków informacyjnych. 

4. Konsultacje indywidualne.