MONIKA DRAB-GROTOWSKA

jest radcą prawnym od 2004 r., założyła Akademię Stosowania Prawa w 1998 r., przeszkoliła tysiące Uczestników polskich firm z różnych dziedzin prawa.

Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Partner w kancelarii prawnej Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Sp.p.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym, reprezentuje strony w dziesiątkach postępowaniach sądowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – obecnej Komisji Nadzoru Finansowego a także będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji, jak również zasiadając w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. 

Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach  i szkoleniach. Jej szkolenia zawsze zdobywają najlepsze noty i oceny wśród Uczestników.

Tylko w 2018 r.: przeszkoliła  ok 2200 Uczestników z najróżniejszym polskich firm, instytucji, urzędów, 73 dni spędziła na szkoleniach, to oznacza, że ok 586 godzin w ciągu roku opowiadała o prawie ujęciu praktycznym!

Autorka bardzo poczytnego bloga dla kadry kierowniczej http:odpowiedzialnoscczlonkazarzadu.com/

 
Anna Adamczyk

ANNA ADAMCZYK

jest radcą prawnym od 2013 roku, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów Prawa Amerykańskiego we współpracy z Uniwersytetem na Florydzie (USA). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych Kancelariach prawnych w Warszawie w Departamentach: prawa cywilnego i  korporacyjnego. Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą  i  prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach.  Specjalizuje się w doradztwie na rzecz władz spółek handlowych: organów właścicielskich, nadzorczych i zarządzających oraz indywidualnych członków tych organów, na co dzień prowadzi  pełną obsługę korporacyjną firm z zapewnieniem reprezentacji przed sądami i innymi organami orzekającymi.

W ramach Akademii Stosowania Prawa objęła patronat nad szkoleniami z prawa handlowego

 
Monika Waciwkoska

MONIKA WACIKOWSKA

jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem, właścicielem firmy doradczej JUSTICARE Kancelaria Prawa Pracy zajmującej się doradztwem w zakresie prawa pracy, w tym również branżowym – dotyczącym m.in. pracowników szkół i przedszkoli, kierowców, pracowników podmiotów leczniczych, pracowników instytucji kultury, pracowników samorządowych, pracowników urzędów państwowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, była ogólnopolskim koordynatorem kontroli dotyczących czasu pracy, w tym również czasu pracy w służbie zdrowia. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy oraz autorem książek, m. in.: „Czas pracy w podmiotach leczniczych”, „Czas pracy. Praktyczne rozwiązywanie problemów dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy”, ”Czas pracy – planowanie, rozliczanie, dokumentacja, przykłady”, „Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego”.

W ramach Akademii Stosowania Prawa objęła patronat nad szkoleniami z prawa pracy.

 
Rafał Tołwiński

RAFAŁ TOŁWIŃSKI

jest radcą prawnym od 2002 roku, obsługuje i doradza podmiotom gospodarczym z zakresu prawa własności intelektualnej, problematyki zakupu i sprzedaży nieruchomości, specjalizuje się także w obsłudze procesów inwestycyjnych w branży mieszkaniowej oraz komercjalizacji wielkopowierzchniowych budynków biurowo-usługowych a także w tematyce przekształceń własnościowych (M&A).

Jest wykładowcą z wieloletnim doświadczeniem, prowadził również zajęcia dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w zakresie prawa autorskiego Stale obsługuje spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Brał udział w realizacji licznych projektów inwestycyjnych w branży mieszkaniowej oraz powierzchni komercyjnych (m.in.: Arkońska Business Park).

W ramach Akademii Stosowania Prawa objął patronat nad szkoleniami z prawa autorskiego i własności intelektualnej.

 
Edyta Juszczyńska - Akademia Stosowania Prawa

EDYTA JUSZCZYŃSKA

jest radcą prawnym od 2003 r. wspólnikiem w Kancelarii Drab-Grotowska,Juszczyńska, Achler (www.dja-legal.pl). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako dyrektor Działu prawnego w PKO/Credit Susisse TFI S.A. członek zespołu prawa rynku kapitałowego w kancelariach Linkalers oraz Weil, Gotshal and Manges, karierę zawodową rozpoczęła w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – obecnej Komisji Nadzoru Finansowego, zasiadała w radach nadzorczych podmiotów nadzorowanych przez KNF miedzy innymi TFI, dwóch domów maklerskich oraz jako niezależny członek rady nadzorczej w spółce publicznej Ruch S.A. Posiada ugruntowane doświadczenie w zakresie emisji obligacji, transakcji typu M&A, w zakresie aspektów corporate governance, prawnych aspektów relacji inwestorskich oraz funduszy inwestycyjnych. Doradza przy emisjach dłużnych papierów wartościowych, w tym przy emisjach o charakterze mezaninowym.

Interesuje się zagadnieniami etyki w biznesie.

W ramach Akademii Stosowania Prawa szkoli z prawa o obligacjach, prawa spółek handlowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Prowadzi szkolenia w języku polskim i angielskim.