Polityka Prywatności

1. Dane osobowe użytkowników, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, informacje rozliczeniowe lub inne dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkowników (dalej jako "Dane osobowe") są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w sposób przewidziany w polityce prywatności www.akademiastosowaniaprawa.com

2. Witryna internetowa www.akademiastosowaniaprawa.com wykorzystuje "cookies" (“ciasteczka”) do przechowywania i śledzenia (jeśli konieczne) danych w celu zapewnienia łatwiejszej i bardziej spersonalizowanej aktywności online użytkowników. Cookies to niewielkie fragmenty danych, które są przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika na w pamięci masowej komputera użytkownika. Większość głównych przeglądarek internetowych akceptuje “cookies” zgodnie z początkowymi ustawieniami. Jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucić wszystkie pliki cookies, pewne obszary strony www.akademiastosowaniaprawa.com mogą nie działać prawidłowo. Akademia Stosowania Prawa może również korzystać z innych standardowych technologii internetowych w celu pełniejszego dostosowania usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej do potrzeb użytkowników.

3. Administratorem Danych osobowych jest Akademia Stosowania Prawa z siedzibą w Warszawie, Polska.

4. Dane osobowe mogą być zbierane, przechowywane I przetwarzane wyłącznie w celu:

(a) powiadamiania użytkowników o nowościach i uaktualnieniach;

(b) usprawniania I dostosowywania zawartości strony internetowej oraz usług

(c) analizy ruchu na stronie internetowej;

(d) zapewnienia informacji o produktach I usługach;

(e) rozliczeń I płatności;

(f) komunikacji z użytkownikiem;

(g) przekazania informacji na temat oferty (lub usług) Akademii Stosowania Prawa.

5. Dane osobowe mogą być ujawnione w celu wykonania orzeczenia sądu lub innych organów, jak również we wszystkich przypadkach, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek ujawnienia.

6. Akademia Stosowania Prawa nie sprzedaje, ani nie udostępnia żadnych Danych osobowych osobom trzecim w jakimkolwiek celu.

7. Użytkownicy są uprawnieni do otrzymywania informacji o gromadzeniu, przechowywaniu i przetwarzaniu ich danych osobowych. Użytkownicy mają prawo do wycofania ich zgody na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie ich danych osobowych.

8. Akademia Stosowania Prawa stosuje wszelkie odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony i zapobiegania utracie lub niewłaściwemu użyciu lub zmianie Danych osobowych.

9. Wszelkie sprawy związane z polityką prywatności podlegają prawu polskiemu.

10. Akademia Stosowania Prawa zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności i jednocześnie zastrzega, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody.