Zmiany do Kodeksu pracy - Część III. „Zerujemy liczniki” w umowach na czas określony - jak to obliczyć?

Zgodnie z art. 14 ust. 4 nowelizacji Kodeksu pracy o umów o pracę na czas określony, które będą trwały w dniu 22 lutego 2016 r. stosować się będzie  art. 25 (1) Kodeksu pracy ale w zmienionym brzmieniu.

Oznacza to, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech.
Zatem:
do trwających umów o pracę stosować się będzie zmieniony art. 25(1) Kodeksu pracy,
ale 33-miesięczny limit zatrudnienia liczymy dopiero po wejściu w życie zmienionych przepisów (czyli od 22 lutego 2016 r.); zaś ta trwająca umowa, która obowiązywać będzie 22 lutego 2016 r. jest pierwszą umową z nowego limitu 3 umów (jeśli jest to rzeczywiście pierwsza taka umowa) — ale drugą umową z nowego limitu, jeśli w rzeczywistości (i według obecnie obowiązującego art. 25(1) Kodeksu pracy) jest to druga umowa.

Przykład:


Pracownikowi skończyła się umowa na okres próbny we wrześniu 2015 r.
Pracodawca zawarł umowę na czas określony 3 lat (36 miesięcy) od października 2015 r.
Mógł zawrzeć taką umowę bo:
limit 33 miesięcy liczony będzie dopiero od 22.02.2016 r. czyli bez uwzględnienia okresu październik 2015 – 21.02.2016 r.
33 miesiące będą liczone dopiero od 22.02.2016 r.

Zbuduj z nami strategię personalną dla HR w oparciu o zmiany do Kodeksu pracy, bogate orzecznictwo i wieloletnie doświadczenie!

ZAMÓW SZKOLENIE  ZAMKNIĘTE: sekretariat@dja-legal.pl, T: 22 628 33 79

ZOBACZ SZKOLENIE