Mobbing w firmie - kiedy występuje, jak przeciwdziałać?

Warsztaty dla wymagających

umowy handlowe o obrocie krajowym

 

W ramach szkolenia proponujemy:

(1) szkolenie - warsztaty, (2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika, (3) liczne case study, (4) certyfikaty o ukończeniu szkolenia, (5) dojazd wykładowcy/ów do miejsca wskazanego przez Klienta w Polsce, (6) ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA UCZESTNIKÓW !

Ostateczne wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z założeniami Klienta co do długości trwania szkolenia, ilości Uczestników oraz miejsca przeprowadzenia.

WYKŁADOWCA: Założyciel Akademii Stosowania Prawa - radca prawny Monika Drab-Grotowska


O SZKOLENIU

Czy wiesz, że jako pracodawca, a więc Zarząd i kadra zarządzająca masz ustawowy obowiązek przeciwdziałać mobbingowi? Wiesz jak to zrobić? Nauczymy Cię na wielu przykładach!

Przedstawiamy Ci ofertę wyjątkowego szkolenia, szkolenia, które ma na celu przede wszystkim:

  • Wyjaśnienie pojęć dyskryminacji, molestowania i mobbingu w rozumieniu Kodeksu pracy i prawodawstwa Unii Europejskiej

  • Omówienie dyskryminacji, molestowania i mobbingu w orzecznictwie polskich sądów oraz omówienie przykładów tego typu negatywnych zjawisk, które mogą się pojawić w zakładzie pracy.

  • Wyjaśnienie jak należy kształtować w spółce relacje pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi, aby wyeliminować albo zminimalizować możliwość wystąpienia zachowań związanych z dyskryminacją, molestowaniem i mobbingiem.

  • Wyjaśnienie, że dyskryminacja, molestowanie i mobbing niesie ze sobą niebezpieczeństwo narażenia firmy na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracowników, którzy doświadczyli takich zachowań.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Czym jest mobbing? Przykłady z orzecznictwa i praktyki

2. Cechy charakterystyczne mobbing, w tym  45 cech mobbingu wg Heinza Leymana.

3. Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu.

a. Mobber i Ofiara – cechy charakterystyczne

b. Zachowania wskazujące na istnienie zjawiska.

4. Działania praktyczne zapobiegające zjawisku:

a. z zakresu codziennego zarządzania;

b. komunikacja w zespole;

c. zasady dotyczące kultury pracy;

d. jak wydawac polecenie, nadzorować, kontrolować aby … pracownik nie zarzucił mobbingu

5. Reagowanie na mobbing.

a. Z punktu widzenia przełożonego

b. Z punktu widzenia obserwatora

c. Z punktu widzenia ofiary

d. Reagowanie na różne zachowania osoby przejawiającej tendencje do bycia mobberem.

6. Przepisy Kodeksu pracy dotyczące mobbingu.

a. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników

b. Możliwe roszczenia i odszkodowania za mobbingu

7. Przeciwdziałanie dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy.

8. Procedura antymobbingowa – zakres, stosowanie, wzory regulacji

9. Komisje antymobbingowe – zasady działania

10. Case study. Konsultacje indywidualne